Colofon

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
D-83413 Fridolfing

Tel.: 0049 86 84-908-0
Fax: 0049 86 84-12 60
e-mail: info@otto-chemie.de
Internet: www.otto-chemie.nl

Firma: Hermann Otto GmbH
Handelsregister: Traunstein HRB 949
Bedrijfsleiding:  Matthias Nath, Johann Hafner

BTW-nummer: DE 131 557 452

Redactie: Johann Hafner
Index: 01.01.2012

Het gebruik van de in het kader van de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiematerialen wordt hiermee uitdrukkelijk verbonden. De aanbieders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk rechterlijke stappen voor in het geval van ongewenste toezending van reclame, bijv. door spam-mail, voor.

Opmerkingen

Omwille van technische redenen kunnen de afgebeelde kleuren afwijken van de originele kleuren van de producten.
Vraagt u voor een correcte kleurindicatie onze kleurentabellen aan.

U zult de volgende handelsmerken aantreffen: Plexiglas® is een geregistreerd handelsmerk van de firma Evonic-Röhm GmbH (Darmstadt), Makrolon® is een geregistreerd handelsmerk van de firma Bayer AG (Leverkusen), Lexan® is een geregistreerd handelsmerk van de firma SABIC Innovative Plastics (Bergen op Zoom), Styrodur® en Styropor® zijn geregistreerde handelsmerken van de firma BASF SE (Ludwigshafen), LEED® is een geregistreerd handelsmerk van het U.S. Green Building Council (Washington D.C.), IVD® is een geregistreerd handelsmerk van het Industrieverband Dichtstoffe e.V. (Düsseldorf).

De informatie op de gedrukte media-PDF beantwoordt aan de stand bij het publiceren, zie index.

Op basis van het groot aantal toepassingen en toepassingsomstandigheden voor onze producten is het in elk geval vereist, dat alle voor het betrokken gebruiksdoel belangrijk geachte producteigenschappen vooraf door de gebruiker zelf werden gecontroleerd en in de praktijk getest. Verbruiksgegevens in onze verwerkingsaanwijzingen zijn gemiddelde waarden die op ervaring berusten. Deze staan op de webpagina in de actueel geldende versie ter beschikking. Vergissingen en drukfouten voorbehouden.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van onze pagina's werd met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de inhoud kunnen we echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Als dienstenaanbieder zijn wij conform § 7 deel 1 TMG voor eigen inhoud op deze pagina's slechts verantwoordelijk volgens de algemene wetgeving. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstenaanbieder echter niet verplicht, aan ons medegedeelde of opgeslagen vreemde informatie te controleren of omstandigheden na te gaan, die wijzen op een wederrechtelijke activiteit. Verplichtingen tot het verwijderen of het vergrendelen van informatie volgens de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid dienaangaande is echter pas mogelijk vanaf het ogenblik dat een concrete inbreuk bekend wordt. Bij het bekend worden van de betrokken inbreuk zullen we deze inhoud meteen verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe webpagina's van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Bijgevolg kunnen we voor de vreemde inhoud ook geen verantwoordelijkheid opnemen. Voor de inhouden van de gekoppelde pagina's is steeds de betrokken aanbieder of de uitbater van de pagina's verantwoordelijk.

Auteursrecht

De door de pagina-uitbater aangemaakte inhouden en werken op deze pagina's zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. De vermenigvuldiging, het bewerken, het verspreiden en elk soort gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht vergen de schriftelijke toestemming van de auteur resp. de steller. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Voor commercieel gebruik is schriftelijke toelating nodig van de auteur resp. de steller. In zoverre dat de inhoud van deze site niet door de uitbater ervan werd aangemaakt, werd rekening gehouden met de auteursrechten van derden. Met name werd inhoud van derden als dusdanig gekenmerkt. Mocht u desondanks een inbreuk tegen het auteursrecht opmerken, dan verzoeken we u dat te melden. Bij het bekend worden van de inbreuk zullen we deze inhoud meteen verwijderen.

Persoonsbetrokken gegevens

Het gebruik van onze website is in de regel mogelijk zonder persoonsbetrokken gegevens mogelijk. Voor zover op onze pagina's persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) gevraagd worden, gebeurt dit, zo ver mogelijk, steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

Wij wijzen er op, dat de dataoverdracht via het internet (bijv. bij de communicatie via e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Een waterdichte bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Google Analytics

(de navolgende tekst steunt op de Google Analytics-voorwaarden, punt 8.1)

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zgn. 'Cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maakt. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgedragen naar een server van Google in de V.S. en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en andere met het gebruik van de website en verbonden diensten te leveren. Ook mag Google deze informatie eventueel aan derden bezorgen, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google gaat in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen. U kunt de installatie van de cookies door een gepast instellen van uw browser-software voorkomen. We wijzen er u echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich met het gebruik van de door u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven manier en wijze en het hierboven vermelde doel akkoord.

Het algemene verzamelen en opslaan van gegevens door Google Analytics kan op elk ogenblik met een browseruitbreiding, beschikbaar op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl, effectief vanaf de toekomst, worden onderzegd.

Voor het veranderen van de bepalingen rond de Google-databescherming en -gebruiksvoorwaarden accepteert de uitbater van de homepage geen aansprakelijkheid. De actuele versie kan op elk moment op http://www.google.com/policies worden nagelezen.