Perfecte voegen

Perfecte voegen
ter preventie

Perfecte voegen

De vakkundige opbouw van een siliconenvoeg draagt in belangrijke mate bij aan de vermijding van een schimmelbesmetting. Daarbij voert de professionele vakman het oppervlak van het afdichtmateriaal zo uit dat er zich geen groeven of gleuven vormen waar zich vocht kan verzamelen of opstuwen. OTTO biedt vakmensen daarvoor verwerkingsgereedschap en zeer gemakkelijk te verwerken professionele producten aan. Met de gladstrijkmiddelen die voor het gladstrijken van de kitten worden gebruikt, zou men zo spaarzaam mogelijk te werk moeten gaan, zodat zo weinig mogelijk resten op de kit achterblijven. Afwasmiddelen die vaak als goedkoop gladstrijkmiddel worden gebruikt, zijn daarvoor weinig geschikt, omdat zij vaak organische resten achterlaten die rijk zijn aan voedingsstoffen die schimmels als voedingsbron gebruiken.

Kitten en afdichtmiddelen met fungiciden

Kitten
met fungiciden

Kitten en afdichtmiddelen met fungiciden

Kitproducenten voorzien siliconenkitten voor sanitaire ruimtes vaak van fungiciden. Deze schimmelwerende giftige stoffen zijn in staat schimmels te doden of in elk geval hun groei te vertragen. Deze fungiciden worden echter in geringe hoeveelheden aan de kitten toegevoegd om te vermijden dat zij zelf een gevaar voor de gezondheid vormen. Bovendien worden zijn in de loop van de tijd uitgewassen wat hun effectieve werkingsduur beperkt. Om deze reden kunnen dergelijke antischimmelmiddelen op den duur geen effectieve bescherming garanderen en de nieuwe "kolonisten" vinden al snel een nieuwe plek om zich in te nestelen.

Reiniging en verzorging van voegen

Regelmatige verzorging
van voegen

Reiniging en verzorging van voegen

Naast de perfecte verwerking is vooral de juiste ruimtehygiëne van doorslaggevend belang, wanneer het erom gaat te vermijden dat schimmels zich nestelen.   Een eenvoudig middel: Bevrijd de vochtige tegels met een trekker van water. Spoel de voegen na het douchen schoon na en droog ze af. Hiervoor is een schone doek voldoende. Wie het zekere voor het onzekere wil nemen, kan het beste eens per maand OTTO Anti-Schimmelspray gebruiken die na de vereiste inwerkingstijd met helder water nagespoeld wordt. Bovendien kan het oppervlak voor een afsluitende desinfectie met een alcoholoplossing van 70-80% (bijv. brandspiritus) worden behandeld.

Onderhoudsvoeg


Voorzichtig, onderhoudsvoeg!

Onderhoudsvoeg

„De onderhoudsvoeg is een voeg die aan sterke chemische en/of fysieke invloeden blootgesteld is en waarvan het afdichtmiddel met regelmatige tussenpozen geïnspecteerd en indien nodig vernieuw moeten worden om vervolgschade te vermijden.“, zo is te lezen in de bouwnorm DIN 52 460. Daarmee worden o.a. de vloer- en wandaansluitingsvoegen in sanitaire ruimtes of de dilatatievoegen tussen grote tegenvlakken bedoeld. Maar deze DIN-norm is niet helemaal probleemloos. De onderhoudsvoegen zijn immers niet eenduidig gedefinieerd. En zij vallen - net als slijtende onderdelen in een auto - niet onder de garantie. Wanneer er zich hier schimmelvorming voordoet, kunnen ambachtslieden of architecten daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.