Impresum

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
D-83413 Fridolfing


Tel.: 0049-8684-908-0
Fax: 0049-8684-1260
E-Mail: info@otto-chemie.de
Internet: www.otto-chemie.de

Spoločnosť: Hermann Otto GmbH
Registrový súd: Traunstein HRB 949
Riaditelia:  Matthias Nath, Johann Hafner

VAT ID No.: DE 131 557 452

Redakcia: Johann Hafner
Index: 01.01.2012

Používanie kontaktných údajov, ktoré sú zverejnené na stránke, za účelom zasielania reklamy a informácií, o ktoré adresát výslovne nepožiadal, je zakázané. Prevádzkovateľ a autori si vyhradzujú právo podniknúť právne kroky proti ktorejkoľvek osobe / strane, ktorá posiela nevyžiadanú reklamu (SPAM).


Upozornenia

Z dôvodov obmedzených technických možností sa zobrazené farby môžu líšiť od skutočných farieb výrobkov.
Kvôli presnému zobrazeniu farieb si vyžiadajte naše vzorkovnice farieb.

Nájdete tu tieto ochranné známky: Plexiglas® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Evonic-Röhm GmbH (Darmstadt, Nemecko), Makrolon® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer AG (Leverkusen), Lexan® je registrovaná ochranná známka spoločnosti SABIC Innovative Plastics (Bergen op Zoom), Styrodur® a Styrofoam® sú registrované ochranné známky spoločnosti BASF SE (Ludwigshafen), LEED® je registrovaná ochranná známka spoločnosti U.S. Green Building Council (Washington DC), IVD® je registrovaná ochranná známka zväzu Industrieverband Dichtstoffe e.V. (Düsseldorf).


Informácie v tlačených médiách zodpovedajú stavu v okamihu tlače, pozri index.

Vzhľadom na veľké množstvo prípadov použití a podmienok použitia našich výrobkov je vždy nevyhnutné, aby všetky vlastnosti výrobku, ktoré sú dôležité pre danú aplikáciu, používateľ vopred overil a potvrdil v praktickej prevádzke. Dodržiavajte preto informácie z príslušného aktuálneho technického listu. Technické listy sú k dispozícii na internetových stránkach v aktuálnom platnom znení.
Chyby a omyly vyhradené.


Zodpovednosť za obsah


Obsah týchto stránok bol vytvorený s veľkou starostlivosťou. Za presnosť, úplnosť alebo aktuálnosť obsahu nemôžeme prevziať žiadnu záruku. Ako poskytovateľ služieb sme podľa § 7 ods. 1 TMG zodpovední za vlastný obsah na týchto stránkach podľa všeobecne platných právnych predpisov. Podľa § 8 až § 10 TMG nie sme ako poskytovatelia služieb povinní sledovať prenášané alebo uložené informácie tretích strán, alebo vyšetrovať okolnosti, ktoré poukazujú na nezákonnú činnosť. Povinnosť odstrániť alebo zablokovať využívanie informácií podľa všeobecne platných zákonov týmto zostáva nedotknutá. Zodpovednosť v tejto súvislosti prichádza do úvahy až od okamihu, kedy sme sa o konkrétnom protiprávnom konaní dozvedeli. Ak sa dozvieme o takomto porušení práva, obsah okamžite odstránime.


Zodpovednosť za odkazy

Naše stránky obsahujú odkazy na externé webové stránky, ktoré nemáme pod akoukoľvek kontrolou. Preto nemôžeme za tieto webové stránky prevziať žiadnu zodpovednosť. Za obsah prepojených stránok je zodpovedný vždy poskytovateľ alebo prevádzkovateľ týchto stránok.


Autorské právo

Obsah a diela na týchto stránkach, ktoré boli vytvorené prevádzkovateľmi stránok, sú chránené podľa nemeckého autorského zákona. Reprodukcia, úpravy, distribúcia alebo akékoľvek využitie mimo rámca autorského práva vyžadujú písomný súhlas autora alebo tvorcu. Sťahovanie a kopírovanie týchto stránok je povolené len pre súkromné ​​použitie. Komerčné využitie je možné len po písomnej dohode s autorom alebo tvorcom. Ak obsah tejto stránky nebol vytvorený prevádzkovateľom, je potrebné rešpektovať autorské práva tretích strán a obsah tretích strán patrične označiť. Ak by ste napriek tomu zistili porušenie autorských práv, žiadame vás o príslušné upozornenie. Ak sa dozvieme o takomto porušení práva, takýto obsah okamžite odstránime.


Osobné údaje

Použitie našich webových stránok je zvyčajne možné bez nutnosti poskytnutia osobných údajov. Pokiaľ na našich stránkach vyžadujeme zadanie osobných údajov (ako napr. mena, adresy alebo e-mailovej adresy), deje sa tak v rámci možností dobrovoľne. Tieto údaje nebudú bez vášho výslovného súhlasu poskytnuté tretím stranám.
Upozorňujeme, že prenos dát prostredníctvom internetu (napr. komunikácia prostredníctvom e-mailu) môže vykazovať bezpečnostné medzery. Kompletná ochrana dát pred prístupom tretích strán nie je možná.


Google Analytics

(nasledujúci text vychádza z podmienok Google Analytics, bod 8.1)


Táto webová stránka využíva Google Analytics, službu webovej analýzy, poskytovanú spoločnosťou Google Inc. ("Google"). Google Analytics používa tzv. "cookies", textové súbory, ktoré sú uložené na vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sú prenášané na server spoločnosti Google v USA a tam sú uložené. Spoločnosť Google bude využívať tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania stránky, na vytváranie správ o aktivitách internetových stránok pre prevádzkovateľov internetových stránok a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie takisto poskytnúť tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie osoby spracovávajú tieto údaje na objednávku spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami od spoločnosti Google. Môžete zakázať používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vášho prehliadača; upozorňujeme však, že v tomto prípade nemusí byť možné využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google, a síce vyššie popísaným spôsobom pre vyššie uvedené účely.

Všeobecný zber dát a ich ukladanie službou Google Analytics môže byť s účinnosťou do budúcnosti kedykoľvek odmietnuté pomocou rozšírenia prehliadača, ktoré je dostupné na adrese  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Prevádzkovateľ tejto domovskej stránky nepreberá záruku za zmeny ustanovení o ochrane dát a podmienok používania zo strany spoločnosti Google.

Aktuálnu verziu si môžete kedykoľvek prečítať na adrese http://www.google.com/policies